Børnehavens historie

Der er gået rigtig mange år siden, de første børn startede i de bygninger, hvor vi den dag i dag har vores børnehave. En driftig kvinde, Thyra Nielsen syntes dengang i 30´erne, at det ville være en god ide at få etableret en børnehave til gadens børn. Hun købte en villa, der lå på hjørnet af Amsterdamvej og Grækenlandsvej. Hun fik økonomisk hjælp fra Københavns Kommune via et lån , som senere blev eftergivet. 15. oktober 1933 kunne huset så indvies som børnehave.

Thyra Nielsen blev børnehavens første leder. Det var hun så i rigtig mange år frem. Ja, helt frem til slutningen af 60´erne, hvor hun blev afløst af Gudrun Hansen.Inden da havde Thyra Nielsen fået udvidet børnehaven til også at bestå af en fritidshjemsafdeling. Denne blev taget i brug 15. oktober 1938. Senere blev det hele til to selvstændige institutioner: en børnehave og et fritidshjem, O.H.Bærentzens Fritidshjem. Fritidshjemmet lukkede dog med udgangen af juli 2016.

Gudrun Hansen var i sin første tid som leder faktisk også leder af en halvdags-børnehave, der lå i lokalerne ovenpå børnehaven. Halvdagsbørnehaven var blevet åbnet nogle få år inden, Gudrun Hansen blev leder. Den eksisterede dog kun i kort tid. Efter ca.  6 år som leder lukkede Gudrun Hansen halvdags-børnehaven, da der ikke var børn nok til denne. Lokalerne blev til en del af fritidshjemmet.

Helt frem til slutningen af 2008 blev Gudrun Hansen på sin post som børnehavens leder. Her blev hun afløst af den nuværende leder, Claus Østergaard. Det er helt unikt, at børnehaven i sin mere end 80 års historie kun har haft 3 ledere.

I sin tid opstod børnehaven som et privat initiativ fra Thyra Nielsen, og det er lidt skægt, at børnehaven idag igen er overgået til at være privat. Først og fremmest fordi det økonomiske grundlag for at drive børnehaven videre på dens grundværdier blev så meget ringere i forbindelse med den økonomiske krise fra 2008. Derfor besluttede en enig børnehave dvs. bestyrelser, personale og forældre at gøre børnehaven til privat. Dette var til sidst den eneste reelle mulighed.

01. april 2012 kunne børnehaven så lade sig åbne som en privat institution. Og selvom der allerede gennem årene har været mange, mange børn i børnehaven er det hensigten, at bygningerne også de næste mange år skal være til glæde og gavn for områdets børn.

BØRNEHAVEN AMSTERDAMVEJ

Amsterdamvej 40
2300 København S

KONTAKT

Skal du i kontakt med børnehaven, er du velkommen til at ringe på 32 55 64 98 eller sende en mail til:
bhamsterdamvej@mail.dk.

© 2021 Børnehaven Amsterdamvej