Kære børn og forældre.

Efteråret er godt i gang. Vi er næsten igennem oktober, og snart kan vi ikke undgå at blive mindet om, at december, og med hvad deraf følger, rykker tættere og tættere på.

Oktober måned slutter med en af de nyere traditioner her i landet, nemlig Halloween. Det bliver generelt afholdt lidt anerledes ude i ”samfundet” grundet Corona. Men helt som vi plejer, så markerer vi også Halloween i børnehaven. Børnene må meget gerne møde udklædte op fredag 30.10 Vi gør lidt ud af det og pynter bl.a. op i ugens løb. Det bliver rigtigt hyggeligt uhyggeligt – uhhuuu. Vi har fundet en lille sang på melodien fra en af sangene i ”Folk og Røvere i Kardemomme by” – ”Vi lister os afsted på tå”. Sangen er vedhæftet.

I starten af oktober blev Emilie storesøster for anden gang. Denne gang var det til en lillebror. Hjertelig tillykke til Emilie og familie.

Med starten af oktober kunne vi byde velkommen til Anja, vores nye pædagog. Desuden bød vi også Viola velkommen. Nu er der en pause mht. udskiftning af børn – pausen varer frem til 01.02.21, hvor Alva, lillesøster til Roar skal begynde. Så længe skal vi dog ikke vente på at få Cathe at se igen. Cathe er tilbage fra starten af november – velkommen tilbage, Cathe.

Oktober måned bød også på forældremøde. Det blev afholdt som to parallelle møde afholdt lidt forskudt på samme aften og med brug af to indgange. Vi var ekstra forsigtige og alle fremmødte tog flot imod retningslinjerne bl.a. med at alle skulle bære mundbind, når de ikke sad ned. Forældregruppen var meget flot repræsenteret men både af hensyn til dem, der ikke havde mulighed for at deltage, men også fordi, vi fortalte meget på mødet, så har Pernille udarbejdet et lille referat, der snart vil komme til jer pr. mail. Tak til Pernille for indsatsen. Desuden fik forældrene til børnene i mellemstuen udleveret et lille arbejdspapir med tanker bag, den måde vi går til børnene i denne gruppe.

På forældremøderne meldte tre forældre sig som stemmeudvalg til det forestående madordningsvalg. Det er Signe (Carls mor), Maria (Violas mor) og Peter (Vigges far), der sammen med Claus vil stå for valget. Tak til alle tre forældre for at hjælpe til med, at valget kommer til at foregå efter forskrifterne.

Ifølge loven, så skal forældrene i private institutioner hvert andet år stemme om madordningen – hvert barn udløser en stemme, og valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Valget står imellem at fortsætte med madpakker eller indføre en madordning, hvor maden kommer udefra (til en merpris i forældrebetalingen) – vi har nemlig ikke køkkenfaciliteter til selv at kunne lave maden. Valget foretages i slutningen af november, og resultatet offentliggøres umiddelbart herefter.

Jacob (Oscars far) havde forud for forældremøderne meldt sig til at medvirke i forældrebestyrelsen. Jacob har tidligere, da Oscars storesøster Josefine gik i børnehaven, været deltager i forældrebestyrelsesarbejdet. Velkommen til Jacob. Forældrebestyrelsen har næste møde torsdag 29.10 og vil på dette møde lade sig konstituere. Vi melder sammensætningen ud hurtigst muligt.

Børnene er nu etablerede på deres stuer i deres grupper og er godt i gang med at finde rytmen omkring at være indenfor. Det går rigtig fint ikke mindst taget i betragtning af, at vi mest har opholdt os udenfor hele foråret og sommeren. En af de store forandringer, der er sket for børnene i de små grupper, er at deres gruppe ikke længere er knyttet på en bestem voksen. Der er nu en gruppe voksne (Anja, Cathe, Jeanette, Katja, Louise, Pernille) der arbejder sammen omkring de i alt 24 børn, som enten hører til ”Brumbasserne” eller ”Sommerfuglene”. Desuden har vi også Mads med året ud. Under frokosten er børnene placeret i små grupper ved gruppebordene. Ved de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter sammensættes børnene, så det giver bedst mening i forhold til det enkelte barn. Børnene er med til at sætte deres præg på stuerne.

Coronaen styrer meget den måde, hvorpå vi navigerer i hverdagen. Forældremøderne var en sjælden lejlighed for jer forældre til at kunne komme helt ind i huset. Desværre er der ikke udsigter til, at vi kan byde jer ind igen foreløbigt til forældrekaffearrangementer og den traditionelle lanternefest. Men vi holder fast i traditionen og laver lanternefesten sammen med børnene. Det gør vi mandag 30.11. Inden da skal vi have lavet lanterne og øvet nogle sange. Dette begynder vi på indenfor meget kort tid. Og mon ikke I derhjemme vil kunne høre det på børnene?? – sådan plejer det i hvert fald at være.

I det hele taget forsøger vi at fastholde den kendte hverdag, så børnene bliver mindst muligt berørt af, at Coronaen er tilstede alle steder i samfundet. Men vi gør os ingen illusioner om, at vi trods alle vore forbehold kan gå helt ram forbi. Håbet om at vi kan slippe så billigt som muligt har vi dog endnu.

Lanternefesten er en af vore fælleskabsskabende aktiviteter, hvor børnene på tværs af alle grupper er sammen om en aktivitet. Det samme er de hver mandag, hvor vi har bevægelses – og rytmik aktiviteter. Vi holder os til at gøre det udenfor så længe, det er muligt.

Hos os har det altid været sådan, at vi benytter vore udefaciliteter rigtig meget. Det er selvfølgelig ikke blevet mindre her under Coronaen. Hvis ikke I allerede har gjort det, så må I meget gerne sikre at jeres barns garderobe indeholder alt nødvendigt til at kunne opholde sig udenfor – også noget til at kunne skifte til, hvis barnet er blevet vådt.

Selvom der egentlig er længe til, så vil lige her gøre opmærksom på den eneste lukkedag i 2021. Det bliver fredag 22.01, som er del af en pædagogisk weekend, hvor vi tilrettelægger året, ser tilbage på året der gik mv.

Som en sidste ting, så skal det lige bemærkes, at vores nye hjemmeside er helt oppe at køre. Det er samme adresse som før, så prøv lige: Amsterdamvej40.dk

Fortsat godt efterår til alle.