Kære børn og forældre.

Først skal vi beklage, at det ikke lykkedes at få udsendt et nyhedsbrev i september. Vi blev simpelthen overhalet af andre vigtige skriveopgaver. Vi henviser til mails udsendt i løbet af måneden. Og nu er vi så klar med oktober nyhedsbrevet.

Vi starter måneden med at byde velkommen til to nye ansigter. Viola er nyt barn i børnehaven, og hun og familien bydes hjertelig velkommen i vores ”familie”. Viola skal være blandt børnene ”i de små grupper”.

Anja er vores nye ”gamle” pædagog, som vi har ansat selvom vi (endnu) ikke er blevet del af forliget omkring minimumsnormeringerne. Vi har set et øget behov for at have ekstra hænder omkring børnene, og det har vi altså taget konsekvensen af og for egne midler ansat Anja. Vi håber (og ved at der arbejdes fra fleres side med dette) på at komme med i næste fase af udrulningen af minimumsnormeringerne, således at vores økonomi fortsat vil kunne bære det ekstra sæt hænder. Anja skal være blandt børnene ”i de små grupper”. Hjerteligt velkommen til Anja.

Forældrebestyrelsen vedtog allerede i efteråret 2019 at den årlige fotografering af børnene skulle gøres med et nyt set up. Der kommer en fotograf i børnehaven fredag 09.10. Der bliver taget portrætfotos af børnene i aktivitet samt et billede af den samlede børnegruppe + hele personalet. Der henvises til to mails fra tirsdag 15.09 sendt af henholdsvis Louise (Ivans mor) og Simon (Roars mor).

Onsdag 21.10 afholder vi det årlige ”store” forældremøde. Normalt har vi alle børns forældre inviteret på samme tid og har foruden diverse informationer også det formål, at I som forældre kan få snakket sammen mv. – altså også et socialt sigte. Men intet er jo normalt mere, og vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvordan vi vil afvikle mødet. Det hele afhænger af udviklingen i antallet af smittede samt handlinger som følge heraf. Men vi tror godt vi kan lægge os fast på, at der max. kan komme en repræsentant pr. barn. Uanset hvad, så håber vi meget på, at I har tid og lyst til at deltage, så sæt gerne et stort X ved datoen.

Som vi tidligere har nævnt det, så eksperimenterer vi i dette efterår lidt med den måde vi opdeler børnene på, når vi spiser frokost og har efterfølgende aktiviteter.

De kommende skolebørn – kaldet ”mellemstuen” er i år startet på samme tid alle sammen, og forløbet i ”mellemstuen” vil også blive afsluttet på samme tid (til næste forår). De enkelte børn i ”mellemstuen” kommer stadig til at få deres helt egen afslutning, når de skal til at slutte i børnehaven.  ”Mellemstuen” er i år bygget op omkring et univers – ”Havets Bund”, og børnene har allerede været med til at pynte og skabe dette univers. Børnene har også været på deres første fælles cykeltur, hvilket gik langt over forventning. De kommende traditioner (Halloween, Lanternefest, jul mv.) samt aktiviteter bliver ligeledes bygget ind i universet, ”Havets Bund”.

For børnene i ”de små grupper” bliver opdelingen ligeledes på en ny måde. Hidtil er børnene blevet fordelt mellem tre borde med en fast voksen tilknyttet. Grupperne har så fået navn efter den voksen, der sad i gruppen eksempelvis ”Jeanettes gruppe”. Nu gør vi det på en anden måde. Dels ser vi gruppen af børn som en hel gruppe. Gruppen bliver så fordelt på de to stuer med 12 +/-  børn på hver stue. Vi arbejder lige nu på, at finde på navne til de to stuer. Børnene bliver som udgangspunkt placeret ved det samme bord hver dag.

Til at tage sig af disse børn er der så en række voksne tilknyttet. Hver dag er Jeanette, Katja og Anja tilknyttet. De bliver suppleret af Louise (en ugentlig fridag), Cathe (en ugentlig fridag) og Pernille (kommer hver dag, men sent de fire af dagene). Lige nu har Cathe orlov, men Mads er vikar. Det er først for nylig, vi er begyndt på at spise indenfor igen, så de store aktiviteter er det til nu ikke blevet til endnu. I det hele taget øver vi os på at være mere inde. Efterhånden som vi har fundet vores ”inde rytme”, vil vi også lave aktiviteter med børnene ”i de små grupper”. Lige nu handler det om at blive tryg i den nye rytme.

Pernille er igen gået i gang med at lave rytmik og bevægelse om formiddagen hver mandag. Det foregår i børnehaven og indtil videre bruges legepladsen. I modsætning til tidligere er de store børn også med.

Uge 42 er skolernes efterårsferie. Hvis jeres barn holder en eller flere fridage i den uge, må I meget gerne melde det til os. Så kan vi tilpasse vores dækning og få afviklet nogle ferie/fridage og på den måde have færre ferie/fridage til afvikling, når der er mere brug for personale – altså i hverdagen.

Der er tryk på vores hverdag. Omkring kl. 8 og en lille time frem, så myldrer det med børn, der skal afleveres. Vi lever i en Corona tid og skal være særligt opmærksomme på at bære os fornuftigt ad. Det er også relativt nyt, at I som forældre kan få lov til at aflevere (og hente) i garderoben. Der er udarbejdet nogle ”trafikregler” for dette – de blevet sendt til jer pr. mail, og de er skrevet på nogle store plancher, der hænger på vinduet ved vindfanget. To væsentlige punkter skal fremhæves her: Der må max. være tre forældre i garderoben ad gangen – ingen søskende børn, og I skal som forældre som det (aller)første afspritte jeres hænder. Vi kan se at langt de fleste af jer husker disse punkter trods morgentravlhed mv. Tak for det – det skal vi ikke slække på, vel??

Det er for os altafgørende at have gjort alt, hvad vi kan for at undgå at få smitten indenfor hos os. Derfor noterer vi også med stor respekt, at flere af jer har holdt jeres barn hjemme ved den mindste smule – det er rigtig god stil og viser stor omtanke og forståelse for helheden. Det kan vi ikke rose nok. Vi følger med i udviklingen, tilpasser og tager alle de nødvendige forbehold. Og så krydser vi fingre for, at kan komme godt igennem det kommende halvår, hvor vi er mere indenfor.

Det kommende halvår er en tid, hvor der er ekstra brug for tøj i børnenes garderober til alt muligt slags vejr – for vi vil meget gerne være udenfor så meget som muligt. Derfor skal opfordringen herfra lyde: tjek op på dit barns garderobe og sørg for, at der tøj til al slags vejr. Hvis nogen skulle ligge inde med nogle ekstra rengbukser eller regnbukser, som barnet ikke længere kan passe, så overtager vi gerne. I vores lille lager af ekstratøj er regnbukser ikke særligt godt repræsenteret.

Vi er som flere gange nævnt rykket mere indenfor, og en af de aktiviteter børnene ofte gør brug af indenfor er at tegne. Det er efterhånden mange år siden (vi har vel næsten glemt hvor længe), vi har været ude at købe tegnepapir. Dette skyldes, at vi igennem årene har modtaget meget papir (også med logo) fra forældre. Men nu er lageret simpelthen blevet tømt (for hvidt papir). Så skulle I have adgang til papir, som vi må få, så siger vi JA TAK! (og sparer på den konto).

I uge 41 får vi besøg af to skolepiger, der skal være lidt i praktik hos os. Det er Sofie og Freja, der kommer onsdag, torsdag og fredag i denne uge. Sofie er i øvrigt barnebarn til vores tidligere rengøring, Alice. Så i uge 41 vil det vrimle med voksne til at være omkring børnene.

Erik, vores mangeårige formand, forlod os jo desværre i august. Hans bortgang har været et stort tab for alle og ikke mindst hans familie. Vi skal her takke for jeres flotte opmærksomhed i den forbindelse.

Vores institutionsbestyrelse er midlertidigt blevet konstitueret, således at Helen, der tidligere har været ansat i børnehaven i 42½ år, midlertidigt er blevet formand. Helen ønsker ikke denne post permanent, så der arbejdes på en løsning. Lige nu ligger dette arbejde i LDD, den organisation vi kom ind under ved årets start. Vi melder ud, når vi kan præsentere en ny institutionsbestyrelse.

Slutteligt skal det nævnes, at forældrebestyrelsen har afholdt det første, rigtige møde efter Corona og sommerferie – der blev sprittet hænder og holdt god afstand. Næste møde i forældrebestyrelsen bliver torsdag 29.10. Vi håber, der er nye kandidater, der melder sig på ”banen” til forældremødet 21.10 og som vi kan byde velkommen i forældrebestyrelsen 29.10.

En dato i 2012 skal allerede her meldes ud. Også i 2021 vil der kun være en lukkedag – det bliver fredag 22.01, som er del af personalets pædagogiske weekend. Der er allerede lavet aftale med en ekstern underviser, Dorthe Filtenborg, der skal være med til at udvikle på børnehaven evalueringskultur. Så sæt allerede nu X i kalenderen ved 22.01.21.

Fortsat godt efterår til alle.