Nyhedsbrev, oktober 2019

Kære børn og forældre

Nu er det for alvor blevet efterår. Vi har i september oplevet en del dage med en masse regn, og vi kan nu også tydeligt se tegn på efteråret i naturen. Bladene er ved at skifte farve, og de er også begyndt at falde af.

Vi er stadig udenfor en stor del af dagen, og vi vil fortsat være ude hver dag hele året. Men vi opholder os efterhånden i længere tid indenfor. Her i overgangen fra megen tid udenfor til mere tid indenfor har vi fokus på at lære børnene, hvordan det er at være indenfor. De ”gamle” børn skal mindes om det, og de nye børn skal lige lære det. Indenfor er der rum for de mere stillesiddende aktiviteter, og der er ikke plads til at løbe omkring hverken på stuerne eller i gangen. Vi arbejder med fordybelse og ro, når vi er indenfor. Og vi vil gerne beskytte alle for unødige støjpåvirkninger. Vi bruger eksempelvis et begreb som ”indestemmer”, for at signalere overfor børnene, at indenfor skal vi dæmpe stemmerne langt mere end udenfor. I kan som forældre hjælpe jeres barn og os ved at minde børnene om ”indereglerne” både ved aflevering/afhentning og arrangementer så som forældrekaffe mv.

Her i starten af oktober skal vi tage imod to nye børn. Det er Alfred og Vilde. De fylder begge 3 år senere på året. Alfred skal sidde ved Cathes og Pernilles bord og Vilde skal sidde ved Jeanettes bord. Hjertelig velkommen til begge børn og deres familier.

Oktober er en måned, der indeholder en række af vore traditioner. Vores fælles forældremøde onsdag 09.10 er en af disse traditioner. Vi har i år været så heldige at få en oplægsholder med. Kirsten Birk Lassen kommer og fortæller om forældresamarbejdet og forældrenes betydningsfulde rolle i børnehaven. Hun har skrevet en bog om emnet – bogen udkom her i forsommeren og har titlen ”Forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud”. Vi vil desuden fortælle mere om hverdagen, og der er også valg til forældrebestyrelsen. Vi håber meget, I har mulighed og lyst for deltagelse. Se i øvrigt opslaget i vindfanget.

To gange om året har vi legetøjsuge. Den ene gang er i uge 40 (første uge af oktober), og her må børnene hverdag medbringe et stk. legetøj. Det er meningen at børnene skal lege sammen med legetøjet, låne af hinanden mv. Husk at skrive navn i legetøjet, så er der størst chance for, at det kommer med hjem igen.

I samme uge har vi fotograf på besøg torsdag 03.10. Der kommer sedler rundt i alle børns rum ca. en uge før. Om fredagen 04.10 har vi forældrekaffearrangement fra kl 15. Se på den omdelte tlf., om det er jeres tur til at medbringe noget spiseligt til arrangementet. Vi vil her benytte lejligheden til at takke for fine og lækre bidrag til forældrekaffearrangementet i september. I øvrigt også en tak til jer, der har bidraget med frugt mv. fra egen have.

I lighed med de to årlige legetøjsuger, så har vi også to årlige massageuger. Her giver børnene hinanden massage udfra devisen ”den man rører, driller man ikke”. Efterårets massageuge har vi lagt i uge 41. Børnene bliver sat sammen to og to og giver hinanden massage. De skal medbringe et lille håndklæde eller et tæppe til at ligge på. Håndklædet/tæppet bliver liggende i børnehaven ugen ud.

Ugen efter (uge 42) er det skolernes efterårsferie. Skulle I have planer om, at holde jeres barn hjemme en eller flere dage i denne uge, så må I meget gerne melde det til os.

I oktober har vi vores smør-selv-dag torsdag 31.10. Det bliver med Halloween som tema. Hold øje med opslag i vindfanget fra ca. en uge før.

I september havde vi valgt smør-selv-dag i forbindelse med ridder/prinsessedagen, og som altid var der masse af dejlig mad. Børnene nød alt fra grøntsager til pølsehorn, frikkedeller, kødstrimler og pasta. Tusind tak for alle bidragene. Selve dagen blev også en succes, med mange flotte riddere og prinsesser. Vi havde som sædvanlig bal på slottet, hvor alle blev budt op til dans. Alle børn blev slået til riddere og så var vi selvfølgelig på dragejagt. Som noget særligt i år opførte mellemstuen klods Hans som dukketeater, med dukker de selv havde lavet ud af grydeskeer. Dukketeateret var afslutning på mellemstuens eventyr projekt, der har været et forløb over de sidste seks uge. Super godt gået.

Med udgangen af september slutter vores ugentlige ture ud af huset. Og så ikke helt alligevel. De små grupper skal hver mandag på biblioteket og lave rytmik og bevægelse. Mellemstuegruppen starter med at gå i svømmehallen – nærmere information følger. Pernille begynder også med at tage mellemstuebørnene to og to ad gangen med på klatreture. Så vi kommer afsted, selvom det nærmer sig vinterhalvåret.

Forældrebestyrelsen havde deres første møde efter sommerferien i starten af september. På mødet blev det bl.a. snakket om at gøre lidt reklame for den Facebook gruppe, der er for børnehavens forældre. Gruppen kunne eksempelvis også bruges som en byttecentral. Gruppens navn er ”Børnehaven Amsterdamvej 40”. Simone er blevet konstitueret formand efter Karen (mor til Theo, som stoppede i forsommeren). Der er valg til forældrebestyrelsen på vores forældremøde 09.10. Næste møde i forældrebestyrelsen er aftalt til onsdag 30.10 og her vil den nye forældrebestyrelse lade sig konstituere.

Personalet fik i slutningen af september opfrisket viden indenfor første hjælp, således at vi nu har den nyeste viden på dette område – så vi kan yde den bedst mulige hjælp i tilfælde af uheld mv. Falck stod for første hjælp kurset.

Fortsat godt efterår til alle.

BØRNEHAVEN AMSTERDAMVEJ

Amsterdamvej 40
2300 København S

UDFORSK

Ansatte
Børnehavens historie
Bestyrelser
Værdier og pædagogik
En typisk dag i børnehaven

KONTAKT

Skal du i kontakt med børnehaven, er du velkommen til at ringe på 32 55 64 98 eller sende en mail til:
bhamsterdamvej@mail.dk.

© 2021 Børnehaven Amsterdamvej