Nyhedsbrev, marts 2020

Kære børn og voksne

Det var så den vinter. Ingen frost, ingen sne men en masse blæsevejr og regn og kun ganske få kig til solen. Nu kan vi så kigge frem mod et forår, der jo allerede så småt har været i gang et stykke tid. Der er dukket blomster op af jorden, og der er knopper på flere træer og buske. Vi håber på et forår, hvor solen vil skinne, og hvor der vil blæse milde vinde ind over os.

Milde vinde over os var der til gengæld ikke, da aftalepartierne skulle udmønte første del af implementeringen af minimumsnormeringerne. De aftalte nemlig, at private institutioner ikke skal have andel af midlerne. Det havde vi ikke set komme. Vi har med vilje ventet med at lægge budget for i år til, vi måtte kende udmøntningen af denne implementering. Vi havde også forestillet os – og i øvrigt tidligere tilkendegivet – at vi med ekstra midler tilført ville være i stand til at sænke forældrebetalingen, der jo har været fastfrosset siden 2017. Dette bliver desværre ikke tilfældet lige med det samme.

Apropos forældrebetaling, så er opkrævningen nu overtaget af LDD (Landforeningen Danske Daginstitutioner). Girokort med opkrævning for marts er lige på trapperne skulle vi hilse at sige. 

Men livet går videre, børnehaven åbner og lukker hver dag, og vi må nu se på, hvordan vi kan påvirke aftalepartierne, så vi evt. i næste fase vil blive tilgodeset. Emnet vil vi også tage op med forældrebestyrelsen. Næste møde i forældrebestyrelsen er i øvrigt fastlagt til torsdag 26.03.

I februar var et af højdepunkterne fejringen af fastelavn. Vi kan godt fornemme, at fastelavn ikke fylder på samme måde for nutidens børn, som det gjorde for år tilbage. Måske fordi vi også har fået Halloween?? Her i børnehaven er det dog en fast tradition, som vi ikke har tænkt os at sløjfe. Vi fik lavet nogle fine fastelavnsris af grene fra eget træ og med fint pynt lavet af børnene. Det blev også til en dejlig fastelavnsfest med højt humør, flotte udklædninger, fællesspisning, snørebåndsspisning, spisning af hjemmelavede fastelavnsboller (tak til Helen) samt ikke mindst

tøndeslagning. I fællesskab og med hjælp fra børnenes gode kræfter lykkedes det til slut at få bugt med de to, ikke helt nemme tønder.

Til fastelavnsfesten stod børnehaven for maden, og der var derfor i februar ikke planlagt nogen smør-selv-dag. Det er der til gengæld i marts, hvor vi torsdag 12.03 har smør-selv-dag. Der kommer vanen tro et opslag i vindfanget ca. en uge før.

Der var forældrekaffe arrangement 27.02. Det blev en hyggelig dag og med et fint fremmøde. Mange tak for gode bidrag til arrangementet. Næste forældrekaffe arrangement er 02.04 kl. 15-16.30.

I den første uge af marts får vi besøg at en skolepraktikant, Bianca. Hun skal være i børnehaven hele uge 10.

Maria, en af vore løse vikarer, har haft sin sidste arbejdsdag og skal nu koncentrere sig om sin graviditet med tvillinger. Vi ønsker Maria held og lykke med dette og takker for hendes indsats hos os. 

Vi fortsætter med at gå på biblioteket og lave rytmik og bevægelsesaktiviteter med de små grupper hver mandag i marts – herefter forventer vi at kunne rykke aktiviteterne udendørs hos os selv. Og onsdag 04.03 skal hele børnehaven en tur på biblioteket og se film. Der vil være mødetid kl. senest kl. 09.30 denne dag. I øvrigt var mellemstuegruppen i februar også en tur på biblioteket til et arrangement om rim og remser. 

Overgangen til foråret markerer samtidig at udskiftningen af børn påbegyndes. Med udgangen af marts, så stopper Sofia og Adrian for at begynde fritidsordning tilknyttet deres kommende skoler. Vi ønsker begge børn held og lykke med deres fremtid. Samtidig håber vi, at se børnene igen, når vi inviterer til sommerfest fredag 12.06.

Ja, inden vi får set os om, så har foråret gjort sit endelige indtog. Vi ønsker alle et godt forår.

BØRNEHAVEN AMSTERDAMVEJ

Amsterdamvej 40
2300 København S

UDFORSK

Ansatte
Børnehavens historie
Bestyrelser
Værdier og pædagogik
En typisk dag i børnehaven

KONTAKT

Skal du i kontakt med børnehaven, er du velkommen til at ringe på 32 55 64 98 eller sende en mail til:
bhamsterdamvej@mail.dk.

© 2021 Børnehaven Amsterdamvej