Nyhedsbrev, december 2019

Kære børn og forældre

Først og fremmest vil vi ønsker jer en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende 2020. Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke jer for året, der gik. 

Vi har haft en fin december måned i børnehaven og har oplevet, at vi ikke har haft alt for travlt. Vores lanternefest gik rigtig godt. Desværre var nogle af børnene blevet ramt af sygdom, så vi var ikke helt så mange, som vi plejer at være. Men de syge børn havde været med i hele processen med at øve sangene, og det er trods alt det vigtigste. Mange tak for alle bidrag på dagen – det være sig sang, Luciaoptog, opbakning og dejlige kager.

Julemanden kom helt uventet på besøg en dag i december, og det var en stor succes. Det var også en stor succes, da mellemstuebørnene gik Lucia på plejecentret, Peder Lykke. Nogle at beboerne havde glædestårer i øjnene, og det var helt tydeligt, at børnene og de ældre mennesker gav hinanden en rigtig god oplevelse. Tak til Helen (tidligere ansat og nu bestyrelsesmedlem), der gav en hjælpende hånd (og stemme) med ved luciaoptoget på plejecentret.

I de små grupper var der en nisse, der fik lov at komme på besøg hos de enkelte børn. Det kom der nogle rigtig gode historier ud af. Historierne blev læst i grupperne til stor fornøjelse.

Lige inden de fleste børn gik på juleferie, havde vi den store julefest for børnene. Det blev en fest med en masse risengrød, dans på stolene, dans omkring træet og en kæmpe kædedans rundt i hele børnehaven – både indenfor og udenfor, ja, helt ud på fortovet på Amsterdamvej. Det kan godt være at enkelte børn fik lidt mavepine, for der blev taget godt for af risengrøden, pebernødderne (som vi havde fået af Elias – mange tak for det), nødderne, klementinerne mv.

Nu er året så næsten gået, og vi har faktisk nået det, vi havde sat os for ved årets start. Her ved årets udgang har vi taget afsked med Pia, der har været i virksomhedspraktik hos os siden en gang

i marts. Pia har været her midt på dagen og har hjulpet godt til i grupperne. Stor tak for denne gang til Pia og held og lykke med tiden frem.

Maria, en af vore vikarer er blevet gravid med tvillinger. Stor tillykke til Maria og kæreste. Det betyder også, at Maria i det nye år kommer til at være her i mindre omfang. Til gengæld fortsætter Mads, som også vil være her i forskelligt omfang hen over årets første måneder.

Som det tidligere blev meldt ud, så har børnehaven igennem rigtig mange år selv stået for hele administrationen. Denne har siden vi lod os privatisere i 2012 lidt af vokseværk. Derfor har vi her i efteråret taget konsekvensen af dette, og vi lader fra januar 2020 LDD (Landsorganisationen Danske Daginstitutioner) overtage nogle af de mere arbejdskrævende administrative opgaver. En af disse opgaver er opkrævning af forældrebetalingen. Der arbejdes lige nu på at skabe en overgang, så I forældre ikke bliver berørt (i form af at skulle oprette ny pbs aftale).

Forældrebetalingen holdes til en start på niveau med 2019. Men der er jo vedtaget ny finanslov, og det ser ud til, at der er ekstra midler på vej til institutionerne. Det er vores plan at nedsætte forældrebetalingen, når de ekstra midler kommer frem til os.

En af hovedtankerne bag at lade andre overtage noget af administrationen har været at frigøre kontortid til brug i børnegruppen. Når børnehaven har personale weekend (24-25.01 – husk, at vi holder lukket fredag 24.01.20), vil vi finde ud af, hvordan vi bedst kan bruge de frigjorte timer.

Vanen tro starter vi året op i langsomt tempo ovenpå det store juleræs. Der er således ikke planlagt noget specifikt i uge 1 og uge 2, udover at mellemstuen igen fra uge 2 begynder at gå i svømmehallen. Vi vil bruge tiden i de to uger på at vende tilbage fra juleferie mv. 

I uge 3 har vi massageuge og i uge 4 er der legetøjsuge. Der kommer opslag i vindfanget vedrørende de to temauger.

Årets første forældrekaffearrangement afholdes tirsdag 28.01 kl. 15-16.30, og årets første smør-selv-dag er planlagt til torsdag 30.01. Hold øje med opslag i vindfanget. Begge disse arrangementer ligger i uge 5, hvor vi også om mandagen 27.01 genoptager vore ture til bevægelse/rytmik på biblioteket. De børn, der skal med på biblioteket skal være i børnehaven senest kl. 09.15 om mandagen og have tøj på, der er beregnet til bevægelsesaktivitet.

På gensyn i 2020 – vi tager hul på et helt nyt årti, og vi glæder os til at se jer alle igen.

BØRNEHAVEN AMSTERDAMVEJ

Amsterdamvej 40
2300 København S

UDFORSK

Ansatte
Børnehavens historie
Bestyrelser
Værdier og pædagogik
En typisk dag i børnehaven

KONTAKT

Skal du i kontakt med børnehaven, er du velkommen til at ringe på 32 55 64 98 eller sende en mail til:
bhamsterdamvej@mail.dk.

© 2021 Børnehaven Amsterdamvej