Nyhedsbrev august 2020

Kære børn og forældre.

Mange af jer har afholdt ferie her i juli. Vi håber, I alle har haft nogle dejlige ferieuger sammen. Til dem af jer, der stadig har ferie/ står overfor at skulle holde ferie vil vi ønske jer en dejlig ferie.

Nu står vi overfor august. Vi nærmer os sensommeren og høsten. Det er efterhånden længe siden, at vi lukkede ned grundet Corona for efterfølgende så småt begyndte at vende tilbage til hverdagen. Men vi er ikke sluppet helt af med Corona, og der vil stadig være beslutninger og handlinger i børnehaven, der har afsæt i håndteringen af Corona.

Der er hen over foråret kommet mange mails og skriv fra os til jer. Der er kommet retningslinjer, og de er blevet opdateret af flere gange. Alligevel er det lykkedes i samarbejde at få en god rytme op at stå, således at børnehaven har kunnet være et trygt sted for børnene samtidig med, at vi også har forsøgt at være på forkant med en evt. såkaldt 2. bølge.

Der er fra ministeriet udsendt nye retningslinjer gældende pr. august. Vi ved endnu ikke, hvor længe disse retningslinjer vil være gældende. Hverdagen og rytmen kommer til at ligne meget, den hverdag I kendte, før I gik på ferie. Vi har udarbejdet vores egen lokale handleplan på baggrund af ministeriets retningslinjer.

For nemheds skyld vil vi her blot ridse et par væsentlige punkter op. Børnene afleveres og hentes fortsat udenfor – altså ingen forældre ind i ”huset”. Børnene starter dagen i børnehaven med at få vasket hænder. Børnene medbringer fortsat madpose og drikkedunk (drikkedunken er kommet for at blive). Sovebørnene medbringer fortsat eget sengelinned – vi har her i august 12-14 børn, der skal sove/hvile. Hvis I er i tvivl om noget, skal I bare spørge os. Vores handleplan bliver lagt på hjemmesiden og kan også på opfordring sendes på mail til jer. Bemærk, at vi nu har opløst de to hovedgrupper (Marguerite gruppen og Hyacint gruppen), og at børnene derfor igen kan blande sig med hinanden – vores ”Berlin mur” står altså helt åben. Endelig er det også værd at huske hinanden på de gode vaner mht. afstand, vask af hænder mv.

Efterhånden som det giver mening/bliver muligt at justere eller udfase et eller flere af tiltagene, så melder vi det til jer. Vi kommer også til at vende vores handleplan med forældrebestyrelsen, som har det første møde efter sommerferien 25.08.

Vi er optaget af at få sikkerhed, pædagogik og praktik til at gå op i en større enhed. Og vi skal gøre det på en måde, så børnene ikke bliver berørt at det – de skal opleve børnehaven som et trygt, sjovt og godt sted af være. Men vi ved godt, at vi er bundet på anden måde end før 11.03, og det er med i vore betragtninger og prioriteringer.

Således ser vi ikke lige for os, at det giver mening på nuværende tidspunkt at lave nogle sociale arrangementer, hvor I forældre bliver inviteret. Vi vil være på den sikre side, før vi kaster os ud i dette. Men vi skal nok vende tilbage til forældrekaffe, fester mv. – det er en del af vores hverdag. Det må bare vente lidt endnu.

Hvert år udarbejder vi en telefonliste, som runddeles til jer. Så har I mulighed for at ringe sammen og lave eksempelvis legeaftaler. På listen står barnets fornavn, en forældres fornavn samt et tlf.nr. Hvis I ved, der er skiftet tlf.nr. siden sidste år, eller I ikke ønsker at stå på listen, så lad os det vide senest fredag 28.08. Listen runddeles i starten af september.

Normalt står der på listen også en bagedato ud for hvert barn. Dette har vi udeladt i år, da vi endnu ikke ved, hvornår det bliver muligt at afholde det næste forældrekaffearrangement. Når vi når dertil, så skal vi nok finde på en løsning, så der vil være lidt godt til kaffen.

Vores udskiftning af børn er stadig ikke helt tilendebragt. Her 01.08 starter Adam og Frida. Adam og familie er nyt bekendtskab for os, mens Frida er lillesøster til Alberte, der stoppede her i foråret. Stort velkommen til begge børn og deres familier.

10.08 er det Normas tur til at gå i vores børnehave. Norma og familie er ligeledes helt nye hos os. Det er Oskar til gengæld ikke. Han starter 15.08 og er lillebror til Josefine, der forlod os i foråret 2019. Også hjerteligt velkommen til Norma, Oscar og familier. Alle fire nye børn er i alderen omkring de tre år.

Juli måned har vi brugt på at få ordnet og repareret en række ting. Vi har bl.a. fået genetableret vores græsplæne, og vi har fået udskiftet trappen samt en del plader på vores klatretårn i sandkassen. Pernille er gået i gang med at male plankeværket og har også malet det lille stakit ved vindfanget. Inden længe kommer der nogle lyddæmpende plader op på den stue, hvor Jeanette havde gruppe i vinters. Desuden venter et par andre småting på at blive ordnet.

Der er også indkøbt rygsække til hvert enkelt barn. Det er rygsække, som børnene låner i deres børnehavetid, og som skal blive i børnehaven. Vi tager disse rygsække med på ture, og de kommer til at hænge med navneskilt i hvert enkelt barns rum.

Vores græsplæne er nu flot og indbydende, og da vi nu ikke længere har børnene opdelt i to faste hovedgrupper udenfor, så vender vi tilbage til at bruge ”sandkassesiden” som den side, hvor der plads til de mere stille og fordybende lege – den stille side af legepladsen. ”Gyngesiden” bliver så igen den ”vilde side”, hvor der er god plads til de mere vilde og pladskrævende lege/ aktiviteter.

I august vender Mads for alvor tilbage. Han skal være her på fuldt tid. Undervejs i måneden begynder vi så småt at etablere de nye grupper. Mette og Claus skal være sammen om ”mellemstuebørnene” (dem, der starter skole til næste sommer), mens Jeanette, Katja, Louise, Pernille skal være sammen med børnene fra ”de små grupper”. Mads skal ligeledes være her. Cathe har fortsat orlov.

I personalegruppen har vi reflekteret en hel del i forbindelse med genåbningen her i foråret/først på sommeren, og vi har besluttet at bruge dette efterår og den kommende vinter til at forsøge os med lidt andre løsninger omkring, hvordan vi vil gribe ”de små grupper” an. Der er planlagt personale møde 19.08 og her aftaler vi nærmere.

Corona er stadig med i hverdagen, men vi ser ind i en tid, hvor vi skal til at lave nogle spændende aktiviteter med børnene – planlægningen er allerede i fuld gang.

Rigtig god august til jer alle.