Kære børn og forældre.

Første nyhedsbrev i lang tid. Siden marts og frem til nu har vi kommunikeret mest om Corona og påvirkningerne heraf. Virus er her stadig og kan bryde ud når som helst og med høj fart – senest i Hjørring. Men vi er blevet klogere på det, og vi kan nu langt bedre håndtere situationer med nyt udbrud.

Vi har selv udarbejdet en beredskabsplan for evt. smitte med Covid-19 i børnehaven. Vi håber med denne plan hurtigt at kunne tackle et evt. smitteudbrud hos os, så det berører færrest mulige. Beredskabsplanen er sendt via mail til jer alle. Vi krydser fingre for, at det ikke bliver nødvendigt at anvende den.

I hverdagen kan vi sammen gøre en indsats, der vil være et godt værn imod Corona. Det handler om adfærd og de gode råd, der tidligt blev givet i forløbet; grundig vask af hænder, nys og host i ærmet, hold afstand og bliv hjemme, hvis du er syg.

Danmark er i den senere tid kommet tættere på ”normale tilstande” ovenpå nedlukningen annonceret 11.03. Den nugældende bekendtgørelsen om genåbning af dagtilbud og skoler er blevet forlænget til 01.08 – forlængelsen er trådt i kraft 08.06. Det betyder, at der stadig vil være spor af vores handleplan for genåbningen minimum i hele juli med.

Konkret betyder det hos os, at børnene fortsat skal vaske hænder, når de kommer og forlader børnehaven – kort sagt ved skift af miljø (det er nok en god ide´ at fortsætte med dette ”for altid”). Børnene skal fortsat afleveres og hentes udenfor på græsset og medbringe tur-madpakker samt drikkedunk – med navn på.

Til gengæld fortsætter vi med stille og roligt at blande børnene fra de to hovedgrupper (Margueritegruppen og Hyancintgruppen). Dog vil grupperne i de to første uger af juli (uge 27 og 28) fortsat spise hver for sig.

Fredag 19.06 kom der fra Børne- og Undervisningsministeriet opdaterede retningslinjer gældende efter 01.08.20 vedr. genåbning. I grove træk vil børnehaven efter 01.08.20 være næsten tilbage til ”normal”. Dog med nogle forbehold. Dem kommer vi nok til at leve med et langt stykke tid endnu. Det drejer sig bl.a. om afstand, hvilket givet vil udfordre vore arrangementer så som forældrekaffe, lanternefest og evt. høstfest. Vi kommer til at undersøge nærmere med myndighederne vedr. dette.

Der har været nogle forandringer i børnehaven gennem genåbningsforløbet, og vi har set på børnehaven fra nye vinkler – det har været sundt for os alle. På vores personalemøde først i juni snakkede vi en del om de nye og gode erfaringer. Mange af dem vil vi tage med i det videre forløb. Vi kommer til at eksperimenter lidt med især ”de små grupper” i det kommende efterår. I vil løbende få meldinger vedr. dette, og på førstkommende møde i forældrebestyrelsen vil vi også præsentere tanker og planer, der har udspring i erfaringerne fra dette forår.

Fra uge 29 og nogle uger frem er der rigtig mange børn på sommerferie, så der går hele børnehaven i sommerferiestemning. Vi ønsker alle, der har ferie i juli måned en rigtig dejlig ferie og håber, vejret må være med jer.

For en god ordens skyld vil vi henvise til Udenrigsministeriets anbefalinger vedr. rejse ud af Danmark – bemærk især de lande, der er markeret som orange (dem er der ikke så mange tilbage af i EU) tjek her https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ . Har man været på ferie der, bør man efterfølgende gå i 14 dages karantæne. Vi er som institutioner i skrivende stund blevet bedt om, at opfordre jer til at holde børn hjemme i den nævnte periode hvis I har været i et land markeret med orange. Som vi har set det så mange gange i dette underlige Corona forløb, så ændres vejledninger og anbefalinger sig med lynets hast – så det er næppe sidste gang, der kommer ændringer på dette punkt. Seneste ændring er dateret 25.06.

Det sidste vi vil nævne i dette nyhedsbrev vedr. Corona er til gengæld det vigtigste: Endnu engang en kæmpe tak for et fantastisk godt samarbejde omkring genåbningen – det fortjener et stort skulderklap til os alle – børn som voksne. Vi synes, vi er kommet godt igennem. Og jeres gave til os undervejs glemmer vi aldrig.

Her ved overgangen til juli skal vi sende Frej og Otis videre. Deres tid som børnehavebørn er nu forbi, og de er bare så klar til skole og SFO. Frej har sin sidste dag tirsdag 30.06 og Otis har sidste dag fredag 03.07. Kære Frej og Otis; vi ønsker jer alt muligt held og lykke med jeres fremtid. Tak for denne gang og kig endelig forbi – hvis I får tid – så vi kan hilse på jer og høre om jeres liv efter børnehavetiden.

Som I måske har bemærket, så er Mads vendt lidt tilbage, og planen er, at han fortsætter hos os. Der er planlagt timer for Mads i juli, og vi har også en aftale om at kunne benytte ham i august.

I juli fortsætter vi med vores ugentlige ture. De bliver af spontan art, og vil derfor først blive annonceret i sidste øjeblik – bl.a. vil vi tage hensyn til det aktuelle vejr. Vi har her i juni bemærket, at der har været ekstra rift om nogle af de legepladser, vi normalt besøger. Det har selvfølgelig givet udfordringer, idet der grundet forsamlingsforbuddet kun må være 50 personer ad gangen på legepladsen. Derfor søger vi lige nu andre steder hen på vore ture. Vi vil vurdere på, hvornår det er forsvarligt igen at tage de offentlige transportmidler. Når vi er på tur, er det ikke altid muligt at give plads til middagslur.

Nu står vi som nævnt overfor ferieperioden. Når vi når udgangen af august, har alle børn og voksne i børnehaven haft sommerferie, og vi kan for alvor tage fat på vore aktiviteter igen.

Inden da venter en forhåbentlig dejlig sommer.